Den svenska björnstammen har vuxit under flera år och därmed har även antalet djur som årligen får skjutas ökat. Brunbjörnen som finns i Sverige är fridlyst vilket innebär att inte vem som helst får jaga den. Vissa områden i Sverige är idag så björnrika att licensjakt utfärdas till ett flertal jägare. Björn får alltså skjutas men enbart under kontrollerade former. Det är Länsstyrelsen som varje år bestämmer hur många djur som får fällas. Antalet kan justeras under året på grund av olika faktorer.

Jägarlicens krävs för björnjakt

För att få jaga björn krävs det en jägarexamen. Det finns särskilda regler som en björnjägare måste ta hänsyn till. Bland annat vad som gäller vapen, jakttider, hund och åtel. Det är inte tillåtet att bedriva jakt med åtel. Det vill säga att föda har lagts ut för att locka björnen till en plats där jägaren kan sitta på pass. Det är även förbjudet att jaga från olika typer av fordon. En jägare får exempelvis inte sitta på en fyrhjuling och jaga djuret. Många regler gäller även vid alla andra typer av jakt.

Tilldelning av djur

Hur många djur som får fällas har Naturvårdsverket sedan 2010 lagt på Länsstyrelsen. Det innebär att varje län själva beslutar om antalet djur som får skjutas. Detta bestäms genom en uppskattning görs av hur många björnar som beräknas finnas i området. Det är jägare och privatpersoner som under året lämnar in uppgifter om observationer av björn. Både genom spillning men även genom viltkameror och vittnesmål. När jakten sedan är igång så får varje län veta hur många djur som får fällas. När en björn skjuts rapporterar jaktledaren in bytet och när kvoten fyllts så avslutas jakten i hela länet.

Tid för jakt

Björn som jagas på licens får skjutas mellan den 21 augusti till och med den 15 oktober. Det är sällan jakten pågår så länge eftersom kvoten snabbt brukar fyllas. Det finns även skyddsjakt på björn och det är något som får bedrivas året runt. Det finns flera olika anledningar till skyddsjakt. Det kan vara ett djur som är skadat, en björn som river och dödar tamboskap eller en som kommit för nära bostadsområden och därmed utgör en fara. Skyddsjakten får pågå under hela dygnet till skillnad mot licensjakten som får börja en timme före solens uppgång och måste avslutas två timmar innan solens nedgång. Björnjakten sammanfaller med älgjakten både i norr och syd och en jägare kan jaga båda djuren samtidigt om det finns tillstånd från markägaren.