Ansöka om jaktlicens

Det finns egentligen inget som heter jaktlicens. Den licens man ansöker om är vapenlicensen. Ansökan sker till polismyndigheten. För att få licens för jaktvapen måste man ha en godkänd jägarexamen, vilket många felaktigt kallar jaktlicens. Man kan få en godkänd jägarexamen på flera sätt men för att få vapenlicens finns endast ett sätt.

Att ta jägarexamen

Man kan ta jägarexamen antingen genom att gå genom ett studieförbund, genom en intensivkurs eller genom att studera och skriva prov på egen hand. Vill man göra allt på egen hand måste man ta kontakt med en provledare på den lokala provbanan för att få skriva teoriprov och göra de praktiska skjutproven som finns. Man kan alltså inte ansöka om jaktlicens utan endast om vapenlicens efter godkända prov.

Vem kan ta jägarexamen?

De allra flesta klarar att ta jägarexamen och det finns ingen åldersgräns för det. Man måste dock ha fysiska förutsättningar för att kunna hantera ett vapen på ett säkert sätt. De teoretiska delarna till jägarexamen kan läsas in från lättläst litteratur och de praktiska delproven kan anpassas till den enskildes fysiska förutsättningar så länge provets innebörd inte förändras.

Att bli godkänd som jägare

Många tror att man kan ansöka om jaktlicens men så är alltså inte fallet. Den licens man hos polismyndigheten kan ansöka om är endast vapenlicensen och den kan först godkännas efter att man fått en godkänd jägarexamen. Jägarexamens praktiska prov måste godkännas för varje typ av gevär man vill ha licens för. Gör man bara prov för hagel kan man till exempel inte skaffa en studsare.