Egentligen finns det inget som heter jaktlicens. Det som krävs för att kunna bli beviljad licens för jaktvapen är en godkänd jägarexamen. Vapenlicensen ansöker man om hos Polismyndigheten. I en komplett jägarexamen ingår totalt fyra prov, varav ett är teoretiskt, och tre är praktiska. De praktiska proven är hagelgevärsprov, grundprov för kulgevär samt högviltprov för kulgevär.

Hur tar man jägarexamen?

Om man vill få en godkänd jägarexamen (kallas felaktigt ta jaktlicens), kan man träna på egen hand och göra självstudier. Man köper då sitt kursmaterial “Jägarskoleboxen”. När man är redo att skriva det teoretiska provet tar man själv kontakt med en provledare på en lokal provbana. På dessa provbanor finns oftast praktiska kurser i hur man lär sig skjuta samt vapenhantering inför uppskjutningen. Man kan också anmäla sig till utbildningen E-jakt som finns hos Jägareförbundet. Detta är också en utbildning som lär ut den teoretiska biten.

Kurser för jägarexamen

Om man hellre vill gå en kurs där man tar jägarexamen finns det stora möjligheter till detta. Olika studieförbund har många kurser med bra kursledare. För de flesta är det givande att gå en kurs där man har lärarledda träffar och där man har möjlighet att diskutera med och ställa frågor till både kursledaren och de andra deltagarna i kursen. Det finns också flera kursarrangörer som ger kortare intensivkurser. Dessa är ofta mellan 3-5 dagar långa och har varierande pris och upplägg. På många av intensivkurserna måste deltagaren läsa teorin hemma innan kursstart. På vissa kurser bör man också kunna grundläggande vapenhantering och ha skjutit lite innan kursens början. På de kortaste intensivkurserna är det snabbt tempo och ofta mycket begränsad lärarledd tid. Arrangörerna utlovar oftast inte godkänd jägarexamen och oavsett hur mycket man betalar för kursen är reglerna under proven desamma för alla. Även de som studerat allt hemma självs har samma regler som de som betalat tusentals kronor för en kurs.

 

Jägarexamen på olika sätt

Oavsett hur man lär sig bäst finns det ett sätt för alla att ta jägarexamen. Man kan studera allt själv och ta kontakt med provledare och ordna skjutningarna på egen hand. Man kan också gå kurser på nätet eller via studieförbund. Man kan också betala för att gå en intensivkurs någonstans. Här är det intensiva dagar och man måste ofta ha både läst teorin och skjutit innan kursen börjar.